United Iranian Party

فراخوان رفراندم آبان ۹۸


ملت بزرگ ایران از آبان ۹۸ در شهر و دیار و روستا با فریاد #رضاشاه _روحت_شاد آرای خود را در یک رفراندم صدرصد سالم و مردمی به سامانه شاهنشاهی ایران دادند.

از این‌رو حزب اتحاد ملی ایران در کرنش به خواست و اراده ملت بزرگ برای سامانه کشوری و لشکری، پیوند خود را بطور رسمی به سامانه شاهنشاهی ایران و تلاش و کوشش ملی و میهنی برای نهادینه کردن آرای حقیقی مردم به اطلاع ملت بزرگ ایران می‌رساند.
با سپاس از اتحاد ملی برای براندازی و سازندگی


؛دبیر کل حزب اتحاد ملی ایران و شورای موقت دولت در تبعید
کوروش بفرویی


:از طرف سخنگوی حزب و شورا
بهزاد رضادوست

behzad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *