United Iranian Party

زنان پارتیزان کابوس ضحاک زمان

حزب اتحاد ملی ایران برای براندازی جمهوری اسلامی و ثبات و سازندگی پسابراندازی از کلیه زنان و مردان میهنپرست دعوت به همکاری و همیاری مینناید.

کوروش بفرویی، دبیر کل

0044 (0)7916352889

Read More

پرواز ققنوس، روانشاد فرهاد مشیری پس از هفت سال

شمعی روشن میکنیم.

فرهاد مشیری مسؤل واحد فرهنگی و حفاظت سازمان جبهه اتحاد ملی و میهنی ایران در لندن بریتانیا مورخ مهر ماه ۹۳ جاودانه شد . برای بازماندگان و همسنگرانش آرزوی صبر و بردباری داریم، کوروش بفرویی

Read More

جنایات جنگی در پنجشیر را محکوم میکنیم

حزب اتحاد ملی ایران تجاوز دیشب لشکرهای کماندویی و جنگنده و پهبادی بیگانه و تروریستهای طالبان و القاعده را برای نسل کشی تاجیک‌ها و ازبکها که پاره تن ایرانیان هستند بشدت محکوم میکند، بخصوص اینکه متجاوزین بدنبال کودکان و زنان برای غنیمت جنگی و تجاوز در کوه ها میباشند.

Read More

فراخوان رفراندم آبان ۹۸

ملت بزرگ ایران از آبان ۹۸ در شهر و دیار و روستا با فریاد #رضاشاه _روحت_شاد آرای خود را در یک رفراندم صدرصد سالم و مردمی به سامانه شاهنشاهی ایران دادند.

از این‌رو حزب اتحاد ملی ایران در کرنش به خواست و اراده ملت بزرگ برای

Read More