In Announcements, Press Office

حزب اتحاد ملی ایران با بازماندگان سناتور مک کین و هوادارانش اعلام همدردی میکند. روانشاد مک کین خلبان سابق نیروی هوایی آمریکا که در ویتنام خدمت نموده و اسیر نیز بود، در ارتباط با میز ایران نمره ناپلونی گرفت. او تمام تلاش خود را برای پیروزی بر باراک حسین اوباما جهت مقابله با رژیم اشغالگر و ضد آمریکایی ایران  بکار برد ولی ناکام ماند

مک کین در سنای آمریکا نیز وزنه ای برای لابی بر علیه رژیم شیعه در ایران محسوب میشد، ولی شوربختانه بخاطر ببماری تومور مغزی و کهولت سن در چند سال اخیر بخصوص در ارتباط با فاصله گرفتن از پرزیدنت ترامپ اشتباهات استراتژیکی را در ارتباط با میز ایران مرتکب شد

در حالیکه مک کین میتوانست همانند یک عقاب تیز چنگ با حمایت و سپس همکاری با ترامپ به دشمن مشترک مردم ایران و آمریکا یعنی رژیم شیعه ضربات مهلکتری وارد سازد. اما شوربختانه مک کین پیشتر لابی اصلاحی و سبز آخوند هاشمی در ایالات متحده را شناسایی کرده بود و اطلاعات غلط را تعقیب میکرد

با این وجود، حزب اتحاد ملی ایران به اعتقاد قلبی خلبان و سناتور میهنپرست آمریکا یعنی مبارزه با رژیم شیعه در ایران واقف بوده و پرواز آخر سناتور مک کین را در صلح و آرامش ابدی آرزو میکند

با سه پاس

سخنگوی حزب اتحاد ملی ایران

بهزاد رضادوست

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt