In Announcements, Press Office

یکی از شاهدین عینی گزارش داد دیروز ستونی  بیش از هفتاد تانک را مشاهده کرده که از قم به سمت تهران در حرکت بودند. پس از حملات بودار اهواز چند سناریو زیر با توجه به  طوفان چهارشنبه ترامپ در سازمان ملل در عرصه سیاسی ایران قابل پیش بینی است که با هم مرور نماییم

 سناریوی یکم؛‌ باند راستی تروریستی احمدی‌نژاد و مجتبی در صدد یک کودتای درون  حکومتی برای اخته کردن باند غارتگر روحانی، لاریجانی ها و طایب و بقیه هستند و تانکها را آماده میکنند

سناریوی دوم؛ تولید یک جنگ داخلی و قومی توسط واواک و ساس و مزدورانش در راستای امنیتی کردن بیشتر فضای جامعه و اعلام حکومت  سپاهی و همینطور توجیه اقتصاد فروریخته توسط اتاق فکر رژیم طراحی گشته است

سناریوی سوم؛ که جای آنرا برای خواندن و شنیدن نظرات شما مبارزان ملی و میهنی خالی میگذاریم

اما پیشنهاد ما به ارتش ملی ایران در این روزهای حساس میهن، خودباوری و پیشبرد رستاخیز میهنی است. بدون شک ما کدبانهای حزب اتحاد ملی ایران و دولت موقت در تبعید به گردانندگی سرور کوروش (علی) برزگر بفرویی دوشادوش شما سربازان میهن‌پرست دلاور، سنگر به سنگر در ایران و انیران   بسان گذشته همواره خواهیم جنگید و یقین داریم نادرشاه و رضا شاه را نه در اپوزیسیونهای قلابی داخل و خارج، بلکه در شرف و حماسه شما نظامیان و پارتیزانهای ارتش ملی ایران دوباره خواهیم داشت

بنابراین هر کس که خود را ایرانی میداند، با هر قومیت یا گویشی در ارتش ملی ایران برای براندازی رژیم آپارتاید شیعه و یکپارچگی میهن مشارکت فعال داشته باشد تا پس از پیروزی نیز از طرف ملت بزرگ ایران به گردانندگی پستهای کلیدی کشور نایل گردد

پیش بسوی رستاخیز ملی میهنی

http://arteshmeli.blogspot.com

 

سخنگوی حزب و دولت موقت در تبعید

بهزاد رضادوست

 

تماس با ما

۰۰۴۴ (۰) ۷۹۱۶۳۵۲۸۸۹
info@unitediranianparty.org

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt