In Announcements, Press Office, Uncategorized

لینک سال هشتاد و هشت

http://dolatemovaghat.blogspot.com

حزب اتحاد ملی ایران (جبهه اتحاد ملی و میهنی ایران) در معرکه انتصاباتی ۱۳۸۸ رژیم اشغالگر ایران از مسیر براندازی خارج نشد و بجای موج‌سواری بروی باندهای سبز و سیاه جمهوری اسلامی با تایید اعضا و سرپرستی سردبیر حزب جناب “کوروش (علی) برزگر بفرویی” مسیر ملت برانداز را در قالب شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران ادامه داد و شروع به ارسال فراخوان های رسمی و مکتوب توسط پست یا پستهای الکترونیک رسمی به اپوزسیون در تبعید نمود.

ولی شوربختانه دیدیم که جو سبز رسانه های گلوبالی “جورج سوروس” که از شرکای رسانه ای ثروتمند آخوند هاشمی (رفسنجانی) بودند، فریاد ما ملی میهنی ها را در آن سالها در گلو بریدند و بدتر از آن اپوزسیون فریب‌خورده پشت شورای هماهنگی دولت در تبعید ملت برانداز را خالی گذاشتند و بدنبال موازی سازی سبزها با نام مجعول شورای ملی یا آزادی‌های یواشکی و نظایرهم حرکت کردند تا شرکتهای نفتی و بانکی و ریسک سرمایه گزاری شریک با رژیم شیعه ایران براحتی بتوانند با پاپوش سازی توسط مامورین اطلاعاتی انگلستان به خانه ملت بزرگ ایران یعنی دفتر مرکزی دولت موقت در تبعید ایران (چینگفورد لندن – بریتانیا) یورش برده و بطور ددمنشانه سرپرست شورای هماهنگی یعنی کوروش برزگر بفرویی را زندانی و مدارک موجود را ضبط و بررسی کنند تا شاید بتوانند اعضای حزب و شورای هماهنگی در داخل کشور را شناسایی و این موج را در داخل و خارج بخاطر منافع سودجویانه خود بخوابانند.

ولی غافل از اینکه اطلاعات و مکاتبات مبارزان گمنام یا با نام داخل بخاطر مسایل امنیتی هرگز در دفاتر خارجی سازمان، حزب و شورای هماهنگی کلاسه بندی و نگهداری نشده و نمیشود.

باری، دیدیم که پس از هشت سال مقاومت اعضای حزب و شورای هماهنگی با  انتخاب و سوگند پرزیدنت دونالد ترامپ و وقایع تیر ماه گذشته، به یکباره همه ایرانزادهایی که تا دیروز دنبال اصلاح طلبان و رفراندوم و شورای سبزها (ملی) و فعالیتهای حقوق بشری بودند تغییر عقده داده و شعارها و ادبیات براندازی و همینطور تشکیل دولت موقت را سر داده و اعتراف داشتند.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در یکی از مصاحبه های اخیر خود به ضرورت تشکیل دولت موقت اشاره نمودند. گر چه ایشان نیز در سال هشتاد و هشت پاسخ فراخوان ما را برای تشکیل دولت موقت ندادند و صلاح دانستند در صف مایل به معترضین سبز و اصلاح طلب رژیم بایستند. البته ما خوشحالیم که با تداوم مبارزات جهت برپایی دولت موقت در تبعید سرانجام موفق شدیم توسط فرارسیدن زمان مناسب برای تشکیل دولت و چرخش شخصیتهای سیاسی در تبعید به سود ملت، اتحاد ملی را تقویت و رژیم اشغالگر ایران را از داخل توسط ملت بزرگ و از خارج توسط اپوزسیون در وضعیت کیش و در آینده نزدیک مات نماییم.

از اینرو یکبار دیگر از همه مبارزین سیاسی دعوت میکنیم بنام نجات و راهبرد ایران، در تشکیل دولت موقت در تبعید ایران به سرپرست شورای هماهنگی این دولت که مبارز و خدمتگزاری سازش ناپذیر و مدبر است یعنی جناب کوروش برزگر بفرویی و سایر خدمتگزاران کوشا بوده و همین حالا برای اعلام حضور و تشکیل دولت با ما تماس بگیریید.

تماس با ما:

۰۰۴۴ (۰) ۷۹۱۶۳۵۲۸۸۹
info@unitediranianparty.org
سه پاس

سخنگوی حزب و شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران
بهزاد رضادوست


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt