In Announcements

شمارش معکوس براندازی رژیم تروریست چهل ساله، چهارشنبه با سخنرانی طوفانی ریس جمهور آمریکا اجرایی شد

کشورهای اروپایی، بریتانیا و بقیه نیز تسلیم سیاست‌های حمایت از براندازی رژیم ترامپ شدند

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور آمریکا امروز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حکومت ایران را یک دیکتاتوری فاسد توصیف کرد و خواستار انزوای هرچه بیشتر آن در جهان شد.

ترامپ گفت: مردم ایران به حق خشمگین‌اند که میلیاردها دلار از ثروت آنها به جیب حاکمان فاسد و هزینه جنگ های نیابتی در منطقه می‌شود.

رئیس جمهور امریکا افزود: هر راه‌ حلی در سوریه باید علیه دیکتاتوری مرگ در ایران باشد. این دیکتاتوری فاسد تمام مدت بذر مرگ و نابودی می‌ پاشد. آنها تا فراسوی خاورمیانه دخالت می‌ کنند و می خواهند مزدوران خود را به کشورهای دیگر بفرستند

وی افزود: حاکمان ایران میلیاردها دلار را از خزانه این کشور به تاراج بردند و بخش های مهم اقتصادی را قبضه کردند. با پول برجام چهل درصد به بودجه نظامی آنها اضافه شد و هرج و مرج بیشتری در منطقه ایجاد کرد.

ترامپ گفت: آمریکا کمپینی برای فشار اقتصادی ایجاد کرده است تا رژیم ایران نتواند برنامه خون‌آشام خود را ادامه دهد. تحریمهای اضافی در ۵نوامبر اجرا می‌شود و بیشتر هم خواهد شد. ما با کشورها کار می‌کنیم که خرید نفت از ایران را قطع کنند. ما نمی‌توانیم به بزرگترین حامی تروریسم اجازه بدهیم که این فعالیت ها را ادامه دهد. ما از تمام کشورها می‌خواهیم رژیم ایران را منزوی کنند. ما می‌خواهیم تمامی کشورها از مردم ایران حمایت کنند. آنهادرحال مبارزه برای حقوق خودشان هستند

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt