In Announcements, Press Office

هشدار شدید الحن دبیر کل حزب اتحاد ملی ایران در ارتباط با فروش دریای مازندران توسط آخوند حسن روحانی

علی بفرویی دبیر کل حزب، از همه نیروهای ملی میهنی خواستار محکومیت رژیم اشغالگر ایران و مقابله با فروش دریای شمال ایران شد. دبیرکل افزود؛

پس از فروش خلبج همیشه پارس به چینیها، ما هرگز اجازه نخواهیم داد مشتی روضه خوان مالمردمخور نظیر حسن فریدون (روحانی) دریای همیشه مازندران را به روسها و اقمارش باج بدهند.

بلکه ما مصمم هستیم پس از براندازی رژیم ایرانفروش و جایگزینی نیروهای ملی و میهنی، بدون شک ایرانشهر باستانی به سوی لغو قراردادهای نامشروع و ننگین رژیم اشغالگر ایران که حتی رذیلانه دریای مازندران را خزر میخواند، خواهد تاخت و دوباره با فرزندان تجزیه شده از مام میهن ایران در آسبای میانه و قفقاز و شرق و غرب میهن و بحرین به اتحادیه ایرانشهری ها خواهد پرداخت. درود

خرد و دلیری نگهبان ایران
و شما ایرانیان باد

ننگ بر رژیم ایرانفروش
پاینده ملت بزرگ ایران

سخنگوی حزب اتحاد ملی ایران؛
بهزاد رضادوست

تماس با ما
۰۰۴۴ (۰) ۷۹۱۶۳۵۲۸۸۹
info@unitediranianparty.org

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt