In Announcements, Press Office

«ایرانیان دو تابعیتی ( ایرانی – بریتانیایی) به ایران سفر نکنید!»

وزیر خارجه بریتانیا گفت: رژیم ایرانیان دو تابعیتی را قانونی نمی‌داند و از دولت وی در صورت گرفتاری دو تابعیتی ها کاری برای نجات گرفتاران ساخته نیست یا مشکل است. جرمی هانت افزود فقط در موارد ضروری به ایران سفر کنید. اما وی نگفت این موارد ضروری شامل چه مواردی می‌شود و چگونه میشود که دوتابعیتی ها را برای رسیدگی به کار ضروری ترغیب به سفری غیر قانونی کرد و از طرفی دولت بریتانیا را از یاری رساندن به گرفتاران ضروری سلب مسولیت داد.

لازم به توضیح است رژیم شیعه در ایران تعداد چشمگیری از عوامل رنگارنگ خود با نقاب پناهنده سیاسی و غیره را به بریتانیا و جهان اعزام کرده تا نقشه های کثیف رژیم تروریست را در انیران برای اخلال در مبارزات اپوزسیون ملی و میهنی برانداز به پیش ببرند. یکی از این ماموریت‌های عوامل پناهنده نمای رژیم دریافت گذرنامه رژیم از سفارت های اشغالی ایران در لندن و بقیه پس از دریافت جواب قبولی پناهندگی یا شهروندی بریتانیا و تردد بین ایران و بریتانیا و بقیه بود. بطوریکه بطنز به دوزیستان معروف شدند.

این دسیسه مامورین پناهنده نما و کاسه لیس رژیم شیعه برای این بود تا مردم ایران و مردمان غربی را نسبت به اپوزیسیون رژیم بدبین و ما براندازان در تبعید را رذیلانه مشتی دروغگو و فرصت طلب یا بازیگوش معرفی کنند. گر چه تعدادی از پناهندگان دو تابعیتی نیز فریب خدعه رژیم را خوردند و قبل از هشدار وزیر بریتانیایی به اخطارهای ما توجه نکردند و چو پروانه به خرمن آتش رژیم افتادند و همینطور افکار غربی را به آن سو بردند که پناهندگان ایرانی کودک مغز هستند و بلوغ سیاسی نداشته و روش صحیح مبارزه را نمی‌دانند.
ولی عطف به سوابق فعالیتها، حزب اتحاد ملی ایران (جبهه اتحاد ملی میهنی) از سال ۱۹۹۴ به بعد همواره خانه امن شما پناهندگانی برانداز و خردمند ایرانشهری در تبعید بریتانیا و اروپا بوده و می‌باشد.

پس برای تشکیل دولت موقت در تبعید و براندازی همین الان با خانه خود تماس بگیرید.

تماس با ما:

۰۰۴۴ (۰) ۷۹۱۶۳۵۲۸۸۹
info@unitediranianparty.org
سه پاس،

سخنگوی حزب و شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران
بهزاد رضادوست

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt