حمله وحشیانه مزدوران خامنه ای به یک خانم

در روز های اخیر ویدیو ای در فضای مجازی منتشر شده است که دل هر ایرانی وطن پرستی را به درد می آورد. یک بانوی ایرانی توسط مزدوران وحشی نظام جهل و جنایت مورد بی احترامی و کتک قرارمی گیرد. در جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت دینی و اسلامی آن زن بودن به خودی خود جرم است و زنان افراد درجه دوم در جامعه در نظر گرفته می شوند. حال اینکه در این نظام کثیف، شان و منزلت بانوان ایران روز به روز بیشتر مورد بی احترامی قرار گرفته و شاهد صحنه های از این قبیل توسط مزدوران رژیم و یا گشت ارشاد هستیم. تنها راه برون رفت از این رذالت، متحد شدن همه ی اقشار جامعه ی ایرانی اعم از زن و مرد و فارغ از وضعیت اقتصادی و مبارزه آگاهانه و کم خشونت با جهالت حاکم بر کشور است. اتحاد مردم ستون های سست این رژیم بی پایه و اساس را به لرزه در آورده و می تواند باعث سقوط آن شود. انتظار می رود که مردم در این روزهای حساس، بیش از پیش متحد شوند و از تجمع های اعتراضی معلمان و مردم خوزستان، یا تجمع به گرانی ها حمایت کنند. بهترین راه اعتراضی و بدون خشونت، نافرمانی مدنی و اعتصاب مردم و خود داری از رفتن به سر کار است. چنانچه مردم بتوانند با هم متحد شوند اعتراضات و اعتصابات هماهنگ شده، در چند روز می تواند این رژیم وحشی و ستمگر را به زانو درآورد. به امید آن روز که دیگر شاهد چنین صحنه هایی از برخورد با یک بانوی ایرانی نباشیم.

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.