ادامه و گسترش اعتراضات سراسری

اخبار و ویدیو های رسیده از ایران حاکی از آن است که اعتراضات به شهرهای مختلف ایران گسترش پیدا کرده است و همزمان نیروهای سرکوبگر رژیم دیکتاتوری با اعمال خشونت حد اقل چند تن از هموطنانمان را کشته اند. گفته می شود که

پیش علی غالبی حاجیوند (دزفول)

امید سلطانی (اندیمشک)

حمید قاسم پور (فارسان)

سعادت هادی پور (هفشجان)

در تیر اندازی مزدوران خامنه ای کشته شده اند.

با گسترش اعتراضات، در جلسه ی شواری عالی امنیت با مطبوعات، به آنها دستور داده شده است تا از این به بعد با درج خبرهایی از قبیل نفوذ عوامل خارجی و خرابکاری عوامل بیگانه، کشتار معترضان را توجیه کنند. نهادهای بین المللی باید با رژیم جانی جمهوری اسلامی مقابله کند و آنها را در برابر خشونت علیه معترضان بازخواست کند.

بنا بر گزارش ها، اینترنت در شهر کرد به صورت کامل قطع شده است، و در چندین شهر حکومت نظامی اعلام شده است.

تجربه آبان 98 به ما نشان می دهد، که در صورت قطعی کامل اینترنت، حکومت به دور از هیاهو دست به کشتار بی رحمانه می زند و تعداد زیادی از هموطنان را به قتل می رساند. نهادهای بین المللی باید جلوی این رویه را بگیرند و کشتار معترضان در سکوت خبری توسط عوامل رژیم تروریست جمهوری اسلامی باید با پاسخ در خور مواجه شود. از این رو، همه ی هم وطنان گرامی در خارج از کشور باید در نشر و بازتاب این اخبار کمک کنند تا بتوان نظر جوامع بین اللمللی را در این باره جلب نمود.

 

 

 

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.