ترور سردار تروریست سپاه در تهران

خبرگزاری های ایران در روز یکشنبه اول خرداد 1401 خبر از ترور یکی از افراد رده بالای سپاه تروریستی قدس داده اند. سرهنگ صیاد خدایی که از او با عنوان مدافع حرم یاد می کنند، در خیابان مجاهدین اسلام به ضرب 5 گلوله توسط عوامل ناشناس کشته شده است. مدافع حرم به کسانی گفته می شود که در جنگ داخلی بشار اسد علیه مردم سوریه شرکت داشته اند و دست به کشتار مردم بی گناه سوریه زده اند.

کشته شدن سرهنگ بالا رتبه سپاه در ایران، نشان از ضعف اطلاعاتی و عملیاتی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل کشور اسرائیل می دهد و نشان می دهد که ادعاهای جمهوری تروریستی اسلامی در باره ی اشراف اطلاعاتی بر اسرائیل کذب محض است.

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.