شاهزاده رضا پهلوی: بزرگترین اپوزیسیون رژیم ملت است

شاهزاده رضا پهلوی در سخنانی زیبا وضعیت رژیم ایران را بحرانی دانست و بیان کرد که امروز بزرگترین اپوزیسیون و گروه های ضد نظام خود مردم ایران هستند که با دستان خالی در مقابل جنایتکاری که در بیتش در تهران نشسته است مبارزه می کنند.

ایشان افزود که این رژیم قطعا رفتنی است همانطور که رژیم های دیکتاتوری بسیار قدرتمندتر همانند اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته ای سقوط کرد.

ایشان خاطر نشان کرد که نگرانی بابت آینده ایران بعد از این رژیم ندارد، چرا که ایران به اندازه کافی نیروی متخصص دارد که می توانند کشور را مدیریت کنند.

 

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.