به پایان سلام کن دیکتاتور

روز 18 تیر همواره یادآور جنبش بزرگ دانشجویی ایران است. روزی که دیکتاتور رهبر جمهوری اسلامی به خود لرزید و ترس سرتاسر وجودش را فرا گرفت. اما 23 سال بعد، این جنبش نه تنها از بین نرفته بلکه از همیشه قدرتمند تر است و سردمدار مبارزه با رژیم مذهبی حاکم است. آنچه که قابل توجه است، این است که همه ی اقشار جامعه به این جنبش پیوسته اند و حال دیگر فقط روشنفکران و دانشجویان جامعه نیستند که با دیکتاتوری مذهبی مخالف هستند، بلکه همه ی مردم ایران خواهان از بین رفتن رژیمی هستند که جان، مال و آینده آنها را از آنها گرفته اند.

به پایان سلام کن دیکتاتور. چرا که در آینده ای نزدیک، این جنبش عظیم که به مانند آتش زیر خاکستر است، فوران خواهد کرد و تو و همه ی افراد فاسد دور و برت را از بین خواهد برد. امیدواریم که به زودی همه ی مسئولین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در دادگاه های عادلانه محاکمه و مجازات شوند.

 

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.