زنان پارتیزان کابوس ضحاک زمان

حزب اتحاد ملی ایران برای براندازی جمهوری اسلامی و ثبات و سازندگی پسابراندازی از کلیه زنان و مردان میهنپرست دعوت به همکاری و همیاری مینناید.

کوروش بفرویی، دبیر کل

0044 (0)7916352889

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.