بیست و چهارم اسفند روز پدر

بنگاه حمایت مادران و نوزادان – در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۱۹ به فرمان  رضا شاه بزرگ کار خود را آغاز کرد و کانون نگاهداری از مادران و نوزادان ایران شد

بنابراین از این پس بجای روز تولد یک خارجی در رجب که هیچ سازندگی برای ما نکرد، ، ۲۴ اسفند زادروز موسس بنگاه حمایت از مادران و نوزادان رضا شاه بزرگ بعنوان روز پدر را در مناسبات و تبریکات خود نهادینه و اجرا نماییم.

روز پدر بر همه پدران زحمتکش و میهندوست در ۲۴ اسفند امسال پیشاپیش گرامیباد

دبیر کل حزب اتحاد ملی و شورای هماهنگی دولت در تبعید

کوروش برزگر بفرویی

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.