قسمنامه کَد بان ایران

قسم ب آتش زرتشت قسم ب شیر مادر
قسم ب گریه یتیمان ب اشک پنهان پدر
قسم ب خاک ایرانشهر قسم ب مردان خرمشهر
قسم ب خواهران خورشید قسم ب زنان شوشتر
قسم ب تفنگ و قسم ب صفیر فشنگ دادگستر
قسم ب خلیج پارس و خزر قسم ب مرز پر گهر
قسم ب شاه مردان رستم فرخزاد و جازویه پسر

 قسم ب واپسین نفس و قسم ب آزادی ده و شهر

 

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.