درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری توسط دادستانی سوئد

حمید نوری (عباسی) یکی از اعضای هیئت بدنام مرگ در اعدام های دسته جمعی سال 1367 بود که در آبان 98 در سوئد دستگیر شد. پرونده ی او به دلیل جنایت علیه بشریت و قتل عمد در جریان است. دستگیری و محکومیت حمید نوری گامی مهم توسط یک کشور خارجی برای مقابله با جنایتگران جمهوری اسلامی است. این اقدام حد اقل نشان دهنده ی این است که ما فوق نوری و رئیس جمهوری فعلی ایران ابراهیم رئیسی جرائت ورود به کشورهای دموکراتیک را نخواهد داشت چرا که او به عنوان یکی از افراد کلیدی هیئت مرگ برای کشتار هزاران زندانی سیاسی تحت تعقیب بین المللی است.

هرچند که هنوز دادگاه در جریان است اما امید آن می رور که دادگاه با اتخاذ تصمیم درست و محکوم کردن این جنایتکار به حبس ابد جدیت خود را با ناقضان حقوق بشر نشان دهد. به امید آن روز که تک تک مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی و در راس آنها رهبر دیکتاتور این کشور در دادگاه هایی عادلانه محاکمه و مجازات سالها قتل، کشتار و فساد خود را پس بدهند.

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.