11 اردیبهشت را به زحمتکشان و توانگران مزدکی درود داریم

حزب اتحاد ملی ایران همواره پایگاه زحمتکشان و توانگران میهندوست و مزدکی که برای آشتی و صلح منصفانه بین طبقه کارگر و توانگر با هم دست مهر و برادری داده اند باقی خواهد ماند.

ما از سامانه مارکسیستهای تروریست و خشونت طلب دیکتاتوری پرولتاریا که در فتنه و ترور ملت و تجزیه ایران در یکصد سال گذشته در کنار آخوندها یا بی کنار آنها فعال بوده اند، اعلام انزجار و محکومشان میکنیم.

ما باور داریم در بستر جنبش ملی میهنی #رضاشاهروحت_شاد دوباره در چتر سامانه درخواستی مردم یعنی شاهنشاهی بر پایه فره انجمن فره ایزدی، دوباره می‌توانیم همانند تیم شاهنشاه و سرور کارگر اصغر قندچی موسس ایران کاوه و کامیون ساز ملی یا برادران الیت میهندوست جانباخته کارآفرین سرور حبیب القانیان، دوباره فرشی که چشمان جهانیان را با تار و پود بافته با دستان توانمند کارگران و سرمایه گزاری - کارآفرینی توانگران میهندوست گره گشای عدالت اجتماعی و رشد طبقه متوسط مرفه روشن و آگاه و خیره سازیم.

ما به دستان توانمند شما کارگران و سرمایه شما توانگران برای براندازی جمهوری اسلامی و آبادانی پسا براندازی ایمان راسخ و کامل داریم.

ما اطمینان عقلی و قلبی داریم که سرور کوروش(علی) بفرویی و سایر خدمتگزاران شما در حزب همچنان پس از ۳۰ سال توانایی سازماندهی اتحاد ملی برای براندازی با کمترین خونریزی و آسیب جهت انتقال قدرت سیاسی و ثروت ملی به شما ملت بزرگ و آزادیخواه سامانه شاهنشاهی ایران را دارد.

بنابراین شما می‌توانید با عضویت یا هواداری و همچنین مساعدت به حزب سیاسی ملی میهنی حود، یاران همرزمتان را در ایران و خارج پیروز میدان نبرد با رژیم اشغالگر گردانید و دوباره شروع به کار و تلاش و سرمایه گزاری در ایران آزاد با بهترین مزایا و حقوق و پاداش و تسهیلات باشید.
از طرفی، مارکسیستهای دیکتاتوری پرولتاریای نادم بشرط عدم ترور و جنایت، نیز می‌توانند زیر پرچم خواست ملت ایران یعنی سامانه شاهنشاهی با ملت ایران همراه شوند و از تسهیلات و تجربه ما برای همسان شدن و ارائه خدمات در دستگاه هلی دولتی و آن جی او های ایران آزاد استفاده نمایند.

به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر،

کد بان بهزاد مزدک (رضا) دوست، سخنگوی حزب اتحاد ملی و ش ه دولت موقت در تبعید ایران

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.