بر سر سه راهی

۱ - ادامه مسیر فرقه های ابراهیمی و نا ابراهیمی عربی و غربی
۲- حرکت به فرقه های ایدئولوژیک چپ و راست فرنگی
۳ انتخاب راه فرهنگ خرد ایرانشهری با شعار ملی میهنی #رضاشاهروحت_شاد

behzad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.