ادامه اعتراضات فرهنگیان

معلمان از زحمت کش ترین اقشار جامعه هستند که با حقوق بسیار پایین در وضعیت گرانی های سرسام آور به فعالیت خود ادامه می دهند. در سال جدید و به خصوص با افزایش بی رویه قیمت ها و فشار اقتصادی و از طرفی دیگر محقق نشدن خواسته هایشان، اعتراضات معلمان افزایش یافته است. اخبار حاکی نشان می دهد، که اعتراضات معلمان در روز کارگر و روز معلم به خشونت کشیده شد و حد اقل حدود 70 نفر از آنها بازداشت و به زندان فرستاده شده اند. معلمان دیگر در تجمعات خود شعار جای معلم زندان نیست سر داده اند و خواستار آزادی همکاران خود گشته اند. در همین راستا شورای صنفی معلمان کردستان و در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته ها و بازداشت های خودسرانه معلمین توسط نیروهای امنیتی، در اعلامیه ای از همکاران خود خواسته اند که در روز یکشنبه 18 اردیبهشت و دو شنبه 19 اردیبهشت دست به اعتراض و تحسن بزنند و از رفتن به کلاس های درس خود داری کنند.

Arman

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.