جماعت بی مرام یا زشت

هنوز اقلیت ایرانزادی داریم بی مرام و بی منش یا مثل حزب دموکرات آمریکا زشت. شوربختانه داداری دودور این جماعت سر بوق ناوگان رسانه ای گلوبالیستهای خالق و حامی
جمهوری اسلامی است.
تاکتیک ما همانا عبور از این هیاهوهای قوم استعمار نوین و پیوستن به جنبش ملی میهنی #رضاشاهروحت_شاد است.

behzad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.