قطع اینترنت در خوزستان

اخبار منتشر شده حاکی از قطع اینترنت در برخی از شهرهای استان خوزستان است. استان خوزستان همواره در صدر لیست شهرهای معترض به جمهوری اسلامی قرار داشته است. به دنبال فراخوان مردم برای اعتراض به چند برابر شدن قیمت آرد و نان، فراخوان های اعتراضی در جای جای ایران دیده می شود. اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که اینترنت به خصوص در شهر سوسنگرد قطع شده است و نیرو های امنیتی با استفاده از خشونت و گاز اشکاور سعی در متفرق کردن معترضان داشته اند. شهر سوسنگرد همواره پایگاه اعتراضی مردم ایران بوده است و اعتراضات آبان 98 نیز از این شهر شروع شد و اولین شهدای راه آزادی قیام خونین آبان 98 نیز در این شهر جان خود را فدای ایران کردند. جمهوری اسلامی جنایتکار، ناتوان از حل مشکلات مردم به دلیل ناکارامدی و فساد گسترده، سعی دارد با امنیتی کردن فضای جامعه اعتراضات به حق مردم را سرکوب کند.

Arman

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.