چرا سوگند به مشتی از خاک ایران؟ تمدن ۷۰۰۰

هر از گاهی از زیر خاک کشورمان تمدن و گنجهای باستانی جدیدی کشف می‌شود که تاریخ دستنوشته مورخان یونیان، اعراب و غرب و شرق را دگرگون می‌سازد.

یکی از این ده ها زیر خاکی، تمدن آرتا یا جیرفت در حدود ۷۰۰۰ سال پیش است که تاریخ تمدن را از بین النهرین و سومریان و تاریخ خط را از مصر به فلات قاره ایران به مرکزیت جیرفت متمرکز می‌کند.

فرضیه های جدیدی بعد از کشف این تمدن ۷۰۰۰ ساله شاهنشاهی ایرانی شکل گرفته است.
آیا آرتایی ها همان آریایی های هستند که بعد از خشک شدن دریاهای مرکزی ایران به سیبری و قفقاز کوچیدند و بخاطر سرما و یخبندان دوباره به مام میهن باز گشتند؟
و چرا سوگندنامه حزب اتحاد ملی و جریان های میهنی همراه به مشتی از خاک پاک میهن است؟

behzad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.