رستاخیز میهنی ارتش شاهنشاهی – پارتیزانی بر علیه کودتای پاسداران تروریست

فیلم ارسالی از ایران
سربازان رضاخان

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.