اخطار: مشارکت در رستاخیز یا فرار از کشتار ملت

نیروهای مسلح یا به رستاخیز میهنی #رضاشاهروحت_شاد ارتش بپیوندند یا بجای کشتار مردم فرار کنند و گرنه ...
ارسالی از ایران

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.