فراخوان تظاهرات یکشنبه پاریس

تظاهزات اعتراضی به نسل کشی آریایی ها از خراسان تا کردستان توسط طالبان و پاسداران

یکشنبه ۲۲ ماه مه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ مقابل برج ایفل پاریس در فرانسه

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.