ممنوعیت تصویری کاپیتان سنندجی تاج به محبوبیت وی افزود

وریا غفوری که از سوی رژیم بخاطر حمایت از قیام مردم مالباخته گرسنه ممنوع التصویر شده بود، اینک در نزد پرسپولیسی ها و آحاد مردم ایران نیز ستاره گشته و پا در جای پای ناصرخان حجازی اسطوره تاج و ملی می‌گذارد.
برای وی و همه بازیکنان مردمی آرزوی پیروزی و برای بازیکنان حکومتی و رانتی طلب داد داریم.

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.