فراخوان حزب اتحاد ملی ایران به فعالان درون و برون مرز

بدینوسیله به اعضای حزب و سایر فعالین فراخوان میدهیم به جنبش میهنی رضاشاه روحت شاد در آبادان، تهران، لرستان، کردستان، بلوچستان و سراسر مرزپرگهر یاری و پشتیبانی رسانند.

بدیهی است رژیم لرزان جمهوری اسلامی به یک موج میهنی مسلحانه بند است و این وظیفه ملی و میهنی همه ما ایرانیان میهندوست میباشد که در داخل و خارج پرچمدار یا سخنگوی رستاخیز ارتش شاهنشاهی و پارتیزانهای میهنی برانداز باشیم.

از طرفی چشمان برادران و خواهران دلاورمان را در آبادان و جای جای ایران میبوسیم و به هوش دفاع مسلحانه و دلیری آنها در مقابل تجاوز تروریستهای مسلح رژیم تعظیم و آرزوی پیروزی و بهروزی داریم.

با درود فراوان
دبیر کل حزب اتحاد ملی و شورای هماهنگی دولت در تبعید:
کوروش (علی) بفرویی

Arya

bef120@yahoo.co.uk | leader@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.