هک شدن سیستم فرودگاه امام

گزارش ها حاکی از اختلال گسترده در سیستم الکترونیکی فرودگاه امام دارد.

سیستم فرودگاه به مدت بیشتر از یک ساعت به صورت کامل مختل شده و هیچ کس اجازه نداشته است که از گیت های فرودگاه عبور کند. در این بازه کنترل کامل سیستم الکترونیکی فرودگاه ار دست رفته است و حتی مدیریت فرودگاه قادر به بروزرسانی تابلو ها نشده اند. این امر باعث ازدحام جمعیت و هرج و مرج در فرودگاه شده است.

گمان می رود که این هک سیستم در راستای هک گسترده هفته قبل دوربین های شهرداری بوده باشد، اما دولت هک شدن سیستم را تکذیب کرده است. باید دید که آیا در روزهای آینده اطلاعاتی از سمت هکرها به بیرون نشر پیدا میکند یا نه.

تجربه ثابت کرده است که هرجا حکومت اخبار را تکذیب کرده باشد، این اخبار درست بوده و همه ی این اتفاقات بیانگر این است که حکومت از درون دارد نابود می شود و حتی از کنترل سیستم های خود ناتوان است.

 

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.