خیانت ثروتمندترین بانک به امانات مشتریان

بانک ملی که ۹۴ سال پیش توسط دولت شاهنشاهی ایران جهت گردش مالی امن مردم تاسیس شده بود، اینک در دولت جمهوری پایگاه دزدانی چون خاوری و صندوق امانات خالی کنان گشته است.

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.