۳ میلیون آخوند

ارسالی از ایران
■ برخی ها میپرسند با ۳ میلیون آخوند رانتخوار چه باید نمود و چگونه بخش کوچکی از ویرانی و غارتشان را جبران کرد؟
- یک راهکار؛
"شاه سلطان حسین صفوی در واکنش به حمله محمود افغان، آخوندها را جمع و از آنان راه حل خواست. آخوندها نیز با خشم و ناراحتی رو به سلطان کرده فرمودند که این نابخرد کافر چگونه جرات جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان ( عج ) را داشته است؟!!! الساعه با خواندن دعا او را نابود می کنیم!
برای استحکام دعا نیز دستور طبخ آش نذری نیز صادر فرمودند. چیزی نگذشت که خبر آوردند، افغان های پشتو هوتکی به دروازه های اصفهان نزدیک شده اند. بدنبال علت عدم کار کرد دعا و آش که گشتند، عنوان شد که احتمالا به هنگام پاک کردن مخلفات آش بادی از یکی از خادمان در شده. لذا فلفور دستور طبخ آش جدید صادر گردید. اما این بار برای خاتون های دربار که مسئولیت پاک کردن حبوبات را عهده دار بودند، گماشته نهادند تا مراقب باشند که مبادا بادی از کسی در برود و نذری باطل شور. آش را پختند، اما پیش از توزیع آن، لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نذری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند. . . .
۸ سال کشور برای این حماقت، بدست پشتو ها افتاد! تا هنگامی که نادر قلی دلاور برخواست و با رستاخیزی ایرانشهری هوتکی ها را از ایران بیرون راند و اشرف افغان را دستگیر نمود. دستور داد تا همه آخوندهای کشور را در کاخ گرد آوردند. رو به آنها کرده و پرسید: کار شما سیصد هزار نفر در این مملکت چیست؟
مرجع و بزرگشان پیش آمده و گفت: قربانت گردم این ها لشکر دعا هستند. هنگامی که دلاور مردان شما به جنگ می روند، اینان با دعا پیروزی شان را تضمین می کنند. نادر شاه دستور داد که داس، بیل و کلنگ برای همه ی آنها مهیا کنند. و هنگامی که با اعتراض شان مواجه گردید، فریاد زد:

مفتخورها! وقتی اشرف افغان با ۳۰۰۰۰ سماهی اصفهان را اشغال کرد، شما ۳۰۰۰۰۰ نفر کجا بودید؟!!! اگر هر کدام یک شمشیر بدست می‌گرفتید ۸ سال تجاوز و غارت به ملت تحمیل نمیشد.
سپس فرمان داد : این مفت خور ها را روانه ی زمین های کشور کرده و به کشاورزی وا دارند."
منبع: زندگینامه نادرشاه,جونز هنوی
#رضاشاهروحت_شاد

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.