فیلم هو کردن تیم وطنفروشان

ایرانیان میهندوست خشمگین پیرو جنبش رضاشاه روحت شاد، تیم سید علی را در هنگام اجرای نوحه سلام فرمانده داخل استادیوم صد هزار نفری آریامهر یه رگبار هوو کشیدن و خفت دادن با فریاد پهلوان وُریا بستند.
درود به شرفشان

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.