طرح میهنی براندازی یک هم میهن مبارز

مادامیکه جوانهای ورزیده به تاکتیک جنگی جنگ بزن و در رو پارتیزانی روی نیاورند و ارتش وارد صحنه نشود و اعلام حکومت نظامی نکند براندازی نخواهد شد، بر فرض اگر هم بشود به جنگ داخلی طولانی مدت و تجزیه ایران منتهی میشود. علت تعلل جنگ پارتیزانی و رستاخیز ارتش، رسانه های فیک نیوزهای پارسی گوی و رهبران اپوزسیون قلابی هستند که نه خود کاری میکنند ولی برای نبرد پارتیزانی با اتحاد ارتش با ملت پارازیت دموکراسی شیک شکست خورده در آمریکا و بقبه تولید پارازیت می‌کنند و اینکه نظامیان نباید بر اساس خواست مردمی مردم #رضاشاهروحت_شاد مثل رستاخیز رضاخان میرپنج پنج و مصر با رستاخیز ژنرال السیسی در براندازی و حکومت مشارکت کنند! بلکه باید میدان را برای جیره خوری این حضرات از اربابان در فرنگ یا ایران باز بگذارند!
مثال سبزال لاه در ۸۸ طوفانی تر و پر پولتر بود ولی شکست خورد چون دستخالی در مقابل گلوله تروریست یه میدان آمد. در واقع هاشمی فکر می‌کرد با سپر انسانی پیروز می‌شود ولی توسط سید علی و احمدی در استخر فرح معدوم هم شد تا روز معدوم شدن کلیه تروریستها یعنی سید علی و محمود و سران باند هاشمی و بقیه توسط پارتیزانها و ارتش پیروز .

از اینرو ارتش را به رستاخیز میهنی دعوت کنید.
امضا محفوظ

#رستاخیزارتششاهنشاهی
#ارتشیدلاورتوپادشاهمایی
"حکم میکنم"
فرمانده کل قوا (رضا) اسفند

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.