دستورات جدید به پلیس اسرائیل

برخورد زشت و غیرقانونی پلیس اسرائیل را از دقیقه ۳ و ۲۱ ثانیه به بعد با تظاهرکنندگان برانداز ایرانی مشاهده نمایید.

 

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.