پتيشن نایاک ناپاک

پتیشن " نایاک ناپاک رژیم، نماینده مردم ایران نیست" برای تغییر سیاستهای کاخ سفید از جناحین رژیم جمهوری اسلامی جهت امضاء - اشتراک شما مبارزان ملی میهنی در لینک زیر آماده شد.

https://chng.it/RYVMBd7v

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.