گفتار نیک چگونه

《فراخوان کد بان》
■ به گفتار نیک ایرانشهری
خیزش ملی #رضاشاه_روحتشاد
□ برای قربانیان گفتار زشت شیعیسم تازی و نولیبرالیسم فرنگی

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.