شعر مکتب حاج طوسی

یاداشتی بر فرجام قاتلین

یک مشت مفعول تروریست از زیر ناف نجف رمیدند
در مکتب حاج طوسی خواندند و به حمام خزیدند
چو زامبی پی کودکانند از بس که سپاهی پلیدند
جنگ هشت ساله را تحمیل ملت کردند چونکه کثیفند
بسکه بزدل بودند بسیجی ها روی مین ها ترکیدند
در خط دوم بعد خور و خواب روی بسیجی می‌پریدند
بعد جنگ به بهانه شهادت روی صندلی سیاست کپیدند
زن و خوار و دختر بسیجی شهید را صیغه نمودند
از بس که این مالمردمخواران چون خوک رذیلند
هاج قاسمشان که شد اخته سرداران بشلوار ریدند
با نعره رضا شاه روحت شاد، ملت سران سپاه را دریدند
سامانه شاهنشاهی برگشت مالمردمخوران رمیدند

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.