گرامیداشت ۱۷ دیماه روز آزادی زن

بیش از ۱۲۰۰ سال بود که سالار زنان زیبا و پر تلاش ایرانی در زیر پرده سیاهی بنام چادر و حجاب اجباری پیچانده شده و هر گونه فریاد اعتراضی به بهانه محاربه در گلو خفه و یا سنگسار می‌گشت.

زنان ایرانی که روزگاری قبل از اشغال ایران دوشادوش مردان ایرانی با حق و حقوق برابر در نهادهای سیاسی، دیوانی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و خانه و خانواده بصورت شاهنشاه، دریاسالار، فرمانده، مدیریت، خانه و خانواده، هنر و فرهنگ و حتی صنعت در حال خدمت به میهن و مردم بودند، بناگاه با فرمان تروریستی یا چادری یا سنگساری مواجه گشتند.

شوربختانه بعد از سلطه عرب، دوران تیره روزی زنان این سامان توسط سلسله ها از جمله صفوی و قاجار که آخوندها را پرورانده و بالنده کردند، به اوج خود رسید و زن که در فرهنگ ایرانشهری بصورت مهر و خورشید ایزدبانو میترا که زندگی میبخشد، تبدیل شد به کشتزار آدمهای شیعه مسلک و ماشینی برای عیاشی و کودکسازی آخوندها و آخوند زده ها.

تا آنکه ستاره اقبال و بخت زنان ستمدیده و اسیر شده ایران در ۱۷ دیماه هشتاد و هفت سال پیش به فرمان "آزادی زن و کشف حجاب" رضا شاه بزرگ بار دیگر درخشیدن گرفت و دوباره زنان ایران با لباسها و هیبت ایرانی توانستند دوشادوش مردان بر اساس شایسته سالاری در دولت، ارتش، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و خلاصه همه جا فارغ از حجاب اجباری مشغول خدمت گردند و خود را از یک وسیله جنسی چادرپیچ شده به یک نیروی چند میلیونی برای چرخاندن چرخهای اقتصاد، سیاست، فرهنگ و هنر و امنیت مملکت تبدیل سازند.

شوربختانه دوباره در کودتای جمهوریطلبان ۵۷، زن ایرانی دوباره با فرمان تروریستی یا روسری یا توسری و چسباندن روسری با پونس اشغالگران ایران مواجه شد و دوباره دختران و زنان نیرومند ما محکوم به وسیله جنسی شدن شدند.

اما زنان پرتوان ما بعد از سالها سرکوبی و تجاوز و شکنجه و قتل توسط گشت ارشاد و سپاه و کمیته و انتظامی و نوپو و بسیج از آبان ۹۸ و با شعار ملی و میهنی رضاشاه روحت شاد خواستار آزادی مجدد خود شدند که صدها کشته و مجروح تاکنون حاصل جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب ناموفق ابن جنبش میلیونی بود و هست .

حزب اتحاد ملی ایران با توجه به سکوت خبری که در چهارماه گذشته از طرف رسانه های پارسی زبان غربی و شرقی در مورد رستاخیز ملی میهنی رضاشاه روحت شاد انجام شده و میشود، ولی کماکان برای آزادی زنان و مردان ایران بجای جنبش‌های وارداتی و انحرافی همواره از خیزش مردمی آبان ۹۸ تا کنون حمایت نموده و می‌نماید و هزینه های این پشتیبانی خود را از حرکت ملی میهنی شما را با افتخار پرداخت کرده و خواهد نمود.

گر چه حمایت ما از رستاخیز شما ملت بزرگ ایران برای آزادی زنان و مردان و سامانه انتخابی اتان در اربابان رسانه ها و جراید پارسی یا ناپارسی زبان انگلستان، فرانسه و آلمان و دولت آقای بایدن و عربستان و امارات نوعی جرم نامحسوس تعریف و محسوب شده و هرگونه خبر یا حرکتی برای اعلام همبستگی با خیزش شما با سانسور و سرکوب نامحسوس مبارزان حامی مردم داخل ولی در تبعید غرب مواجه میشود، اما بدانید با وجود سرکوب و سانسور خبری رستاخیز شما میلیونها ایرانی در داخل، حزب اتحاد ملی ایران با سربلندی پرچم ۱۷ دیماه روز آزادی زن را همواره ب علیه هر دو جناح جمهوری اسلامی اشغالگر و رهبران تروریستش حتی اگر زبانمان را با پونس به سقف دهانمان بچسبانند، بالا نگاه خواهد داشت.

با سپاس و آرزوی پیروزی و تبریک به زنان
۱۷ دیماه را گرامی میداریم و از علاقه مندان دعوت می‌کنیم صفحه و آلبوم جنبش زنان حزب اتحاد ملی ایران (تاسیس ۲۰۰۹) را تماشا نمایید و همینطور با درود به روان جانباخته سرکار خانم افسر شاطر حسینی فرمانده هسته جبهه اتحاد ملی میهنی که توسط تروریستهای رژیم شناسایی و در حین دستگیری ترور شد.

دبیرکل حزب اتحاد ملی و سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران
کوروش بفرویی

Korosh

bef120@yahoo.co.uk | leader@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.