انتقام از ضحاکعلی خونخوار

ازو نام ضحاک چون خاک شد
جهان از بد او همه پاک شد

*شاهنامه - پیروزی فریدون شاه بر ضحاک ماردوش

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.