پیروزی ملت بر مثلث شرارت

شلیک به پرواز اوکراین علاوه بر فرار بزدلانه رژیم از انتقام حاجی قاسم، پیام آور پایان نیاز جمهوری اصلامی به جناح هاشمی و حاکمیت سپاه بر کلیت نظام اشغالگر نیز بود. از اینرو رهبران امت سبز ال لاه اینبار با شعارهای ملی و میهنی و پرچم ملی شیر و خورشید در پی خدعه و سپاه ایرانفروش طاضیپرست نیز در بوق ناسیونالیسم و وطن‌پرستی می‌دمد.

یعنی سبزال لاه و حزب ال لاه هر دو به طور عملی به اهداف سیاسی سازمان منافقین خلق معروف به مجاهدین در آمده اند، البته با شعارهای فریبند و ضد زن "زن و زندگی!" یا "حسین و علی!" با پرچم شیروخورشید یا تبلیغات فریبنده ایرانشهری که حتی در مواردی خود را میهنپرست نیز نامیدند!!!🤔🤣😓.

□غافل از اینکه رستاخیز ملی میهنی #رضاشاهروحتشاد فریب شما مثلث منافق را نخورد و در عنقلابهای کذایی اتان یا مشارکت نکرد و یا در تجمعات ملی خود همان شعارهای #رضاشاهروحتشاد را داد و دماغ ناوگان رسانه ای مثلث منافق و عنقلابی جمهوری اصلامی سعودی اینترنشنال و دولت لاپید را اینگونه هوشمندانه بخاک مالید و هر ۳ رقیب خود را با خرد و دلیری شکست داد.
اینک برای پیروزی بر جناحین جمهوری اصلامی تنها به یک #رستاخیزارتششاهنشاهیپارتیزان برای حمایت از خیزش آبان ۹۸ ملت به علت مسلح بودن باند سید علی و در کمین نشستن باند اکبر هاشمی برای قدرتگیری نیازمندیم.

بنابراین شما ایرانیان ایرانشهری، کماکان ارتش و پارتیزان را مورد خطاب و برای #ارتشیدلاورتوپادشاهمایی مورد آگاهی و عنایت قرار دهید.
فریدون چو شد بر جهان کامگار

ندانست جز خویشتن شهریار

به رسم کیان تاج و تخت مهی

بیاراست با کاخ شاهنشهی

به روز خجسته سر مهرماه

به سر بر نهاد آن کیانی کلاه
شاهنامه
کد بان بهزاد

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.