بوسه وداع بر دستهای پهلوان

باز چشمها خیس است
اما باید نوشت
با همین بضاعت صواد نم کرده
باید نوشت
که تو را نمی‌توان نوشت!
که برای دفاع از آبروی خواهرت در غرب
از شرق پرچم بالا زدی
و همچو منصور خریدار سر دار شدی
شیر خورشید پرچم و پرچمدار مادرت ایران شدی
جهان پهلوان رهنورد
رستم زمان
دلاور دوران
شیر ایرانشهر
شمشیر انتقام
می‌کشیم از نیام

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.