کباب برای زلزله سوریه، دعا برای زلزله زدگان یخزده خوی

فیلم کبابهای صادراتی به سوریه

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.