کنفرانس مونیخ این بار متفاوت

کنفرانس مونیخ امسال در حالی به پایان رسید که این بار نماینده ای از گروه های اپوزیسیون ایران در آن شرکت داشتند نه نماینده های رژیم تروریست جمهوری اسلامی.

در سال های قبل، افرادی مانند ظریف که خون شور رژیم بود، با شرکت در این کنفرانس در جهت پروپاگاندای جمهوری اسلامی و پنهان کردن ماهیت تروریستی رژیم اقدام می کرد. اما این بار متفاوت بود، رژیم تروریست از این کنفرانس کنار گذاشته شد، ولی در عوض تیمی از نمایندگان اپوزیسیون در آن شرکت داشتند. جهان، نمایندگانی را از ایران دید که هیچگاه ندیده بود و این اقدام می تواند در شناساندن چهره ی ایران بدون جمهوری اسلامی به دنیا بسیار موثر باشد. ایرانی که بعد از سرنگونی آخوند ها، یکی از مترقی ترین کشورهای خاورمیانه خواهد بود و طرفدار صلح و آزادی در تمامی دنیا.

دیکتاتوری مذهبی باید بداند که با نشستن بر روی دریای خون نمی تواند حکومت ننگینش را حفظ کند و ایرانیان دلیر، دیر یا زود شما جنایتکاران تاریخ را به زیر خواهند کشید.

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.