آتش پیروزی ایزد

آتشکده ورهران در شهری که شاهنشاه یزدگرد بدانجا پناه برده یعنی شهر ایزد یا یزد به کوشش فرزندان آریایی زرتشت برپا و برجا و ورجا گشته است.

آتش ورهران یا آتش پیروزی این آتشکده نیز بیش از ۱۵۰۰ سال است چون مشعل پیروزی روشنایی بر تاریکی در یزد افروخته و خاموش نگشته است.

ورهران از پشت شیشه برای بازدید کنندگان آزاد است و حتی شعله بان و هیربد آتش پیروزی باید با روبند تنفسی مخصوص که پدام نام دارد باید آنرا روشن و پایدار نگه دارند.

آتش در فرهنگ ایرانی نشان اهورامزدا و پیروزی نور بر ظلمت و کاوه و فریدن بر ضحاک و اهریمن است که در چند سال گذشته با رستاخیز فرهنگی و میهنی ملت بزرگ ایران، رفته رفته بصورت سمبلیک عامل اتحاد ملی ایرانیان برای آزادی و بهروزی سرزمین آریایی ها یعنی ایران در اشغال ضحاک اهربمن به یاری نیروهای اهورایی ارسالی برای زن و مرد میدان نبرد سامانه‌شاهنشاهی با ظلمت و تاریکی خرابه تباهی است.

کَدبان بهزاد

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.