پیشنهاد سرگشاده سیاسی فوری به شاهزاده رضا پهلوی

در ابتدا سپاس و درودهای گرم به همه شما ایرانیان میهنپرست خردمحور دارم.

شاهزاده گرامی،
حال که دولت آقای نتانیاهو به این نتیجه رسیده که از وجود شما برای مقابله با رژیم اشغالگر ایران بصورت دعوت و تحویل گرفتن درجه یک نیز استفاده استراتژیک نماید، شرط عقل و منطق سیاسی این است که جنابعالی اینبار وقت‌کشی و تردید را کنار گذاشته و فورا از دی سی به تل آویو برگردید تا ما دولت در تبعید ایران را تحویل جنابعالی نماییم.
فراموش نکنید که شما توسط دولت آقای نتانیاهو بعنوان یک فعال حقوق بشر و سیاسی برای دموکراسی به اسراییل دعوت نشده بودید. بلکه بعنوان رهبر اپوزسیون طرفداران سلطنت طلب خود برای براندازی و نه بازی دعوت شدید.
از اینرو وجود شما در پست فعال بشر و دموکراسی تنها نمک پاشیدن به زخمهای ملتی است که چهل سال است قربانی فریب مافیای دفتر و نزدیکان شما با جمهوری اسلامی است و از طرفی افراد فعال‌تر و متخصص تری وجود دارند که بهتر از شما می‌توانند در پست فعال خدمت کنند ولی پافشاری شما برای بازی کردن نقش فعال تا کنون باعث شد آن فعالین با انگیزه و متخصص تر توسط شما بلوکه و ته جدولی شوند.
تنها پستی که شما از روز اول توسط شاهنشاه تربیت و تعیین شدید و هواداران سلطنت طلبتان از شما انتظار دارند، نقش جانشینی شاهنشاه است. یعنی اعتبار سباسی شما فقط منوط به این است که شما فرزند و ولیععد شاهنشاه هستید و بس. پس اگر از اجرای این نقش رهبری سلطنت طلبان واهمه و تردید دارید، پس لطف کنید از این پس دخالت و موجسواری روی جنبش های جمهوری اسلامی و رستاخیز های ملی میهنی مثل آبان ۹۸ اجتناب کنید و میدان را به دست مبارزینی که از شما کاریزماتر با انگیزه‌ کاری تر و بادرایتر و شجاعتر هستند ولی شما بلوکه اشان کرده اید واگذارید، یا اینکه فوری به تل آویو برگردید تا پس از تفویض دولت به ریاست دولت موقت، خدمت خود را بعنوان رئيس رولت به کشور و ملت آغاز کرده و پس از براندازی بقول خود رفراندم برای سامانه شاهنشاهی ایران یا سامانه جمهوری نولیبرالی - سوسیالیستی را قابل اجرا بسازید.
پاسخ خود را در این شرایط اضطراری ولی منطبق بر منافع دولت آقای نتانیاهو و ملت ایران را فورا به امکانات تماس با ما بفرستید، ضمنن ما شما را توجیه خواهیم کرد که چگونه مثل گذشته مهره بازی و آلت دست آقای لوی و بقبه تجزیه گران نشوید و همینطور چگونه با مبارزین ملی و میهنی در ایران توان تشکیل یک همبستگی ملی میهنی برای نجات ملت و تمامیت ارضی فارغ از بندهای تجزیه طلبانه نامترکز در منشور شورای ملی قدیم و منشور همبستگی آزادی جدیدتان داشته باشید.

با آرزوی براندازی با کمترین تلفات و پسابراندازی ملت ثروتمند در میهن یکپارچه شاهنشاهی ایرانشهر ۷۰۰۰‌ ساله
سخنگوی حزب اتحاد ملی و شورای هماهنگی دولت در تبعید
بهزاد رضادوست
لینک تماس با ما:
https://www.unitediranianparty.org/fa/contact

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.