۱۸ تیر رستاخیز شاهرخی و دانشجویان قهرمان

تیر سالروز حماسه سربازان و دانشجویان میهنپرست را به مام میهن و همه شما ایرانیان خیز برداشته برای براندازی ضحاکین زمان یادآوری نموده و دست اتحاد ملی میهنی اتان را صمیمانه همواره گرفته و خواهیم گرفت."
درود به شرف جانباختگان راه آزادی مام میهن و کودکان، پیش بسوی اتحاد ملی ایرانیان

دبیرکل حزب اتحاد ملی ایران و سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید:
کوروش (علی) بفرویی

Korosh

bef120@yahoo.co.uk | leader@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.