فراخوان ۱۲ سپتامبرجهت انتقال پیکر سرور میهنپرست منصور شاه حسینی – لندن

از ارتش شاهنشاهی تا یوفین و حزب اتحاد ملی، و در محیط کارش همیشه یکی از مدیران تاثیر گذار و دلسوز و قابل احترام و وزنه ای سنگین برای ایرانیان و وفادار به ایران و پرچم و شاهنشاه در داخل و خارج بود.

شعارهای دموکراتیک نمی‌داد بلکه در عمل نشان می‌داد و کلی موارد دیگر که او را چون استاد رزم و شطرنج و مبارزه و اخلاق تراشیده بود.

تا اینکه ۱۱ سال پیش قلب فرمانده منصور یک لحضه لخته و سپس دریغا که سکته نمود.

ولی منصور با قلبی بیمار باز هم حواسش به مشارکت در آزادی و خوشبختی مردم ایران بود تا اینکه چند هفته پیش قلب منصور شاه حسینی بیش از این تاب زخم های رو در رو و از پشت را نیاورد و بعد از پنجاه سال مبارزه با دشمنان ایرانی ها، از ارتش شاهنشاهی تا حزب اتحاد ملی چو یک کهنه سرباز در حفظ مرزهای میهن و نبرد در تبعید با دشمنان ایران توی میدان نامردی و قرمز مبارزه سیاسی در تبعید با جمهوری اسلامی سرشاخ شد و سوگند نظامی اش به مام میهن را تا واپسین طپش در همه جا پرچمداری و وفاداری نمود. بسیار بسیار انسان نازنین و غمخوار شکستگان و دوستی قابل اعتماد و همینطور دستگیر درماندگان نیز بود‌.

بنابراین حزب اتحاد ملی ایران از تمامی زنان و مردان در تبعید مقیم بریتانیا دعوت بعمل می‌آورد که در کنار خانواده محترم ولی دآغدیده اش، برای بلند کردن پیکر فرمانده منصور از زمین و اهتزاز پرچم شیر و خورشید ایران از گرین لین لندن تا آرامگاه ادمنتون لندن حضور به هم رسانده و بار دیگر مرام و فرهنگ پهلوانی خود را در کنار یکدیگر برای آزادی و خوشبختی تجربه کنند و باعث قوت قلب و تسلی خاطر بازماندگان روانشاد نیز گردند.
پانوشت:
《آنروز که منصور از ته دل جان میداد
همه رفتیم و رسیدیم و شرکت کردیم.
روایت است که خلیفه اشغالگر به خواهر منصور حلاج اجازه داد پیکر بی جان برادر را برای آخرین وداع ببیند، خواهر دلاور با مویی آشفته و بدون سربند به تالاری که فقط تازیان و نوکران ایرانزاد آنها در آن حضور داشتند وارد شد و صاف رفت سمت پیکر برادر، یکی از نوکران ایرانزاد تازیان گفت ای خواهر داغدار اینجا پر از مرد است، پس دستار و حجابت را به سر کن، ولی خواهر دلاور به تازیان و نوکران فریاد زد که "من در اینجا مردی نمی بینم!"》

زمان و آدرس مکان تجمع برای انتقال پیکر منصور شاه حسینی به آرامگاه:
ساعت: ۱۲.۳۰ سه شنبه ۱۲ سپتامبر
Leyton House, Green Lanes, London, N4 2PA
----
زمان ورود به آرامگاه: ساعت ۱۴.۰۰ همانروز
آدرس آرامگاه:
Edmonton Cemetery
Church Rosd
London, N9 9HP

از طرف مسولین، اعضا و هواداران حزب اتحاد ملی در ایران و دفتر برون مرز در انگلستان
www.unitediranianparty.org

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.