سوگند نامه نوروزی

بدین اتحاد است که یک پیکریم
که هر تن یقینا به از گوهریم

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.