حمله چماقداران ناایرانی در لندن به پرچمداران ایران

مزدوران ناایرانی به پرچمداران شیر و خورشید در لندن حمله کردند.

این بی لیاقتی پلیس لندن در حفاظت از تظاهرات مسالمت‌آمیز ایرانیان بر علیه کلیت رژیم ج ا، میتواند شروع یک بحران داخلی در بریتانیا باشد‌.

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.