وداع کدبان با خواهر ایران

بعد از هفته ها مقابله با قاتلین و موجسواران، امشب فرصتی برای وداع و پیمان داد برای ستم و بیداد بر خواهر مهری ام مهسا امینی حاصل شد.

بدرود خواهر ایران
انتقام از قاتلان و موجسواران
ما را هست پیمان
کد بان بهزاد

behzad

behzad@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.